Monday, September 27, 2010

Gabi

Gumagabi na namang tuluyan
Bumabagsak na ang purong kadiliman
Nguni't ang nasa taas na mga bituwing
Tahimik ay lalo namang nagniningning. :)

A short Filipino poem about the silence and calm of the night. I forgot what to call 4-line poetry. Pinag-aralan namen sa HUMALIT yun eh. :))

No comments:

Post a Comment

Please leave me a comment. I'd greatly appreciate it! ;)