Sunday, May 4, 2008

Dreamer Sa Kama

Ako'y isang dreamer sa kama
Dapat ako'y tulog na
Ngunit ngayo'y nagsusulat pa
Hindi pa pikit ang mga mata

Ako'y isang dreamer sa kama
Mga sulatin ay madami pa
Ngunit nangangailangan ng lakas para
Sa darating na umaga

Sa aking pagtulog na
Bilang isang dreamer sa kama
Hindi magtatapos ang pluma
Ang aking panaginip ay susulat pa

Bati ko, paalam na
Sa isang dreamer sa kama
Nawa'y maidlip ka
Bagama't puyat ay lumakas ka

Isang dreamer sa kama
Ako'y isa sa kanila
Ako'y tutuloy na
At bukas ay maaga pa

No comments:

Post a Comment

Please leave me a comment. I'd greatly appreciate it! ;)