Sunday, May 4, 2008

Kabit-kabit

Aking pinagtataka
Bakit pagkatapos ko ay siya
May sasabihin ako at meron din siya
Dahil pala'y kami'y iisa

Aking napag-isip-isip
Bakit kaya siya'y sumisilip
Sa aking isipan, habang ako'y nakaidlip
Dahil pala'y kami'y sa isang isipan lakip

Lahat ay kabit-kabit
Lahat ay may isang tadhanang nakaukit
Iisa lang ang hantong sa dulo
At lahat tayo'y doon magtatagpo

Hindi natatapos ang ating pagka-kabit
Matapos ka at mayroon pang kadikit
Ito ang gumagawa sa'tin ng pagkakabia
Ako'y sa'yo at ika'y din, sa kaniya

No comments:

Post a Comment

Please leave me a comment. I'd greatly appreciate it! ;)