Sunday, May 4, 2008

Sa Kanto

Jan lang sa kanto
Ang punta ko
Hindi ako lalayo, hayaan mo
Maski madilim, may kasama ako

Hindi ako matatakot
Ano ang akala mo?
Basta bahala ako
Hayaan mo, punta na ako

Nandito lang ako
Sa madilim na kanto
May konting liwanag pero
Mabubuhay pa rin, dito lang naman kasi ako

Tititig lang sa mga ulap
Lilipad ang isipan sa alapaap
Hihiling sa buwan na malasap
Ang mga paniginip at sarap

Sandali na lang babalik na ako
Dito lang naman ako sa may kanto
Salamat at pinayagan mo ako
Siya na, at matutulog na ako

No comments:

Post a Comment

Please leave me a comment. I'd greatly appreciate it! ;)