Friday, November 9, 2007

"After pausing from Friendster and the internets..."

2 days ako nag-pause mag-internet huhu :)

Well kailangan ayusin ang mga bagay-bagay sa buhay-buhay para maging okay-okay ang paligid-ligid!!! Kailangan ding may focus-focus, hindi basta na lang bara-bara, parang hokus-pokus dahil ang buhay ay hindi magic-magic at basta-basta lang. Ito'y importanteng-importante at kailangang araw-araw ay ayusin natin ang ating pamumuhay. Oras-oras, minu-minuto, segu-segundo, kailangan nateng ituwid ang ating mga buhay at huwag magsayang-sayang ng panahon dahil ito'y buhay at ito'y mahalagang-mahalaga...

Hay, paulit-ulit ba, napansin niyo? Oo nga, napapansin-pansin ko din iyon minsan-minsan...pero susubukan kong dalas-dalasan ang pag-pansin dito sa susunod. May mga sumusunod-sunod pang pagpapatuloy-patuloy.

Wala lang, nais lang magsulat-sulat o post-post sa bulletin board na ito at nakakamiss talaga itong bulletin na ito. Biruin mo, dati-rati'y araw-araw kang nakakapag-bukas-bukas ng prendster akawnt mo, ngayo'y hindi na masya-masyado.

Hehe-hehe...just for laughs! :D

No comments:

Post a Comment

Please leave me a comment. I'd greatly appreciate it! ;)